Vogelreis Polen-Duitsland | 6 t/m 13 mei 2016

Een keer in de 5 jaar gaan een aantal leden van de Vogelwerkgroep naar het buitenland op zoek naar bijzondere vogelsoorten die niet of nauwelijks voorkomen in ons eigen land. Na Zweden 2011 nu de trip naar west-Polen en het Oostelijk gedeelte van Duitsland. Zeg maar oost en west van Berlijn.

 

De weergoden werkten mee en de hele week van 6 tot en met 13 mei had de groep temperaturen van 20 tot 25 graden celsius.

Ook de diverse vogelsoorten waren ons gunstig gezind.

 

Direct de eerste dag al ten zuiden van Berlijn de grote trap in de Belziger Landschaftswiesen. Deze tot 18 kilogram zware vertegenwoordiger van de familie van de trappen komt hier nog in 3 gebieden voor. De afgelopen winter werden er nog 230 stuks geteld in Duitsland. Gelukkig een stijgend aantal dankzij de beschermende maatregelen. De laatste 3 dagen van de trip zagen we nog meerdere exemplaren in het 2de gebied nl. het Havellandisches Luch nabij Brandenburg a/d Havel. Indrukwekkend om deze grote vogel zelfs vliegend te zien.

polengroepfoto

Groepsfoto 2016 ©'t Hökske

 

Ook van ons 2de doel van de reis, nl. de kraanvogel werden meerdere vogels gezien. Onderweg, maar ook in Polen direct een groot aantal roofvogels; rode - en zwarte wouw, bruine kiekendief en boomvalk vlogen met de regelmaat van de klok dagelijks langs en in het Nationaal Park Ujście Warty elke dag diverse zeearenden. Tot wel 20-25 vogels die in het dal van de Warta rondvlogen. Een geweldige ervaring om dit aantal “vliegende deuren” tegen te komen in dit natuurgebied in het Wartadal. Neem daarbij de andere soorten vogels zoals kraanvogel, grauwe klauwier, Europese kanarie, ooievaar en zwarte ooievaars, grauwe gors, en gele kwikstaart en de grote aantallen bevers, everzwijnen en reeen en hiermede hebben een goed beeld over de ongerepte natuur in het grensgebied Polen-Duitsland. Hier waren de leden van de Vogelwerkgroep ‘t Hökske naar op zoek. De laatste 3 dagen van deze reis verbleven we in het Havelland aan de westkant van Berlijn. Onderweg van Polen naar Duitsland nog een 2-tal natuurgebieden bezocht, nl de Döberitzer Heide en de Linumer Teiche. Hoogtepunt in het laatstgenoemde gebied was zonder meer de buidelmees. Deze architect onder de mezen deed zijn naam eer aan met een mooi gebouwd nest. In het Havelland dagelijks een bezoekje aan de vogelkijkhut nabij Garlitz waar we met name de mannetjes grote trap zagen. Vermoedelijk waren de dames reeds gestart met broed-activiteiten. In het Havelland ook op zoek naar de 2 overige doelsoorten nl. visarend en ortolaan. Het bezoek aan de Gülper See bracht deze beide voor de kijkers en lenzen. Eerst de visarend die een aardige snoek uit het water viste, vervolgens een 6-tal zingende ortolanen en uiteindelijk ook nog 2 visarenden op nest. Bijna 20 jaar geleden verdween de ortolaan in Nederland als broedvogel terwijl de visarend dit jaar voor het eerst in de Biesbosch aan het broeden geslagen is.

 

Al met al een geslaagde reis van VGW ‘t Hökske naar onze beide oosterburen met in totaal 156 vogelsoorten.

Voor herhaling vatbaar.

Jan Peeters.

Top