Kluut broedgeval in de Mariapeel/Grauwveen | 22 mei 2016

In 2015 is Staatsbosbeheer begonnen om het gebied ten Noorden van de spoorlijn van de Mariapeel klaar te gaan maken om bij de Mariapeel te trekken. Het zal een plas/dras gebied worden met ook wat water en eilandjes erin. Het gebied is dus heel nieuw en ziet er goed uit om hier een mooi vogel paradijs van te maken. Hopelijk blijft dit ook nog voor altijd , maar als het dicht groeit krijg je weer een ander biotoop.

 

Op 15-4-2016 worden er door Jeu van Rijswick 2 kluten gemeld bij de Willem 3 Hoeve aan de Soemeersingel.

Op de volgende dag (16-04) worden er 2 kluten door Jeu waargenomen bij het grauwveen, of dat dit de zelfde zijn als bij Willem 3 Hoeve zou goed mogelijk kunnen zijn.

Op 17-4-2016 legt Herman Rothoff een bezoek af aan het gebied en hij maakt ook een foto van de 2 kluten.

Op 18-4-2016 word er door Andre opgemerkt dat de kluten een nestkuiltje aan het maken zijn. Het is nog wel in een vroeg stadium maar een goede biotoop en gunstige omstandig heden. Zou het er dan nu van komen dat het een broedgeval word?

Ook word er op 20-04-2016 door Huub Crommentuyn en Andre opgemerkt dat de nijlganzen weg gejaagd worden, dus territorium gedrag .

Op 27-4-2016 word door Jeu gemeld dat de Kluut vast op het nest ligt. En de komende periode word door verschillende vogel liefhebbers deze plek in de gaten gehouden voor de ontwikkelingen die komen zal.

Op 20-5-2016 is de kluut uitgeteld. Jeu gaat poolshoogte nemen en ter plaatse ziet hij (opvallend) dat de kluut vrij hoog op het nest zit en af en toe is duidelijk beweging onder de vleugels te zien. De andere vogel loopt enkele keren om het nest heen, gooit met grassprietjes en roept regelmatig. FEEST!!!  Maar bij vertrek nog geen jonge vogels gezien

Op 21-5 om 06:30 besluit Andre om naar het grauwveen te gaan en ja hoor jongen vogels, om 07:00 uur samen met Herman 3 jongen pullen gezien en heeft Andre Jeu gebeld, om 08:30 weer een melding van Jeu, hij heeft 4 jonge pullen gezien en Andre gaat weer terug naar het grauwveen naar Jeu om zijn belofte na te komen die hij gemaakt had. 'Beschuit met Muisjes'.

kluut 2016 geert custers

Kluut, 1e broedgeval in Limburg Foto ©Geert Custers

 

In de voormiddag zijn nog door een paar mensen de vogels waargenomen, later waarschijnlijk de begroeiing in gegaan en verdwenen uit zicht, na de middag geen meldingen meer gehad. In de avond wel 1 melding geweest van Bjorn Alards

De volgende morgen meld Jeu en Andre ze weer bij het eilandje. Dus eerste nacht van de nest goed verlopen,

Volgens de Avifauna Limburg is dit het eerste broedgeval van Limburg.

kluut kijkers andre C geert Custers Website

'Beschuit met muisjes' Foto: ©Geert Custers

Dank aan iedereen voor het goede opletten.

@Geert Lamers

 

Top