Vogelwerkgroep ’t Hökske het jaar rond | 7 december 2015

Wat doet een vogelwerkgroep zoal het hele jaar? Nou dat is niet zo weinig. Dat kun je uitgebreid zien via de buttons aan de linkerzijde van deze website

 

Het is ook mogelijk om van maand tot maand in het kort aan te geven wat er gebeurd. Daarnaast worden er door de leden dikwijls nog kleine activiteiten onderling geregeld zoals kleine excursies naar bepaalde vogels of plekken.

 

Hieronder de bezigheden van December

We zijn alweer aangeland bij de laatste maand van het jaar. Gedurende dit jaar hebt u op de website onze werkzaamheden kunnen volgen. Deze laatste maand is evenals voorgaande maand tamelijk rustig. Dat is maar goed ook want er zijn diverse feestdagen in familiekring, en dat is ook erg belangrijk. We beginnen ook deze maand weer met onze maandelijkse bijeenkomst. Deze maand op 7 december om 20.00 uur in de Sevewaeg te Sevenum. Belangstellenden zijn hier altijd welkom. Hier worden de werkzaamheden en plannen doorgesproken, deze keer ook voor het komende jaar. Op zaterdag 12 december is weer de maandelijkse watervogeltelling op de Maas en uiterwaarden, tussen het veer te Lottum en de brug te Well. Vorige maand waren er wat meer wintergasten als in oktober maar zolang het niet meer gaat winteren zal het nog wel rustig blijven op dat gebied. Dit is vooral afhankelijk van de temperaturen in de Scandinavische landen. Pas als het daar koud wordt trekken ze verder door naar onze streken. De trektellingen op onze trektelpost in de Mariapeel hebben we afgesloten. We hopen nog wel wat op Kraanvogeltrek maar ook dat is afhankelijk van het weer. In het kader van de najaarscursus hebben we op zaterdag 12 december de laatste excursie naar de Maasplassen Roermond .Vertrek 08:00 uur vanaf kerkplein in Sevenum. Ook hebben we op 2de Kerstdag onze traditionele Kerstwandeling in de Mariapeel. Hierover komt nog nader bericht. 

 

Nu we naar het eind van het jaar gaan, maken we net als de meeste mensen de balans op. Dit houdt voor ons in een overzicht van het afgelopen jaar niet alleen financieel maar vooral ook over de werkzaamheden die we als werkgroep gedaan hebben, en de resultaten daarvan. Deze worden door de projectleiders in verslagen vastgelegd. Waarna we aan de hand daarvan een jaarboek gaan samenstellen. Zodat alle gegevens ook voor de toekomst bewaard blijven.

 

Nu het minder druk is kan men individueel of met enkele samen er ook meer op uit trekken om vogels te kijken. Ik hoop dat u er veel te zien krijgt want dat is een teken dat er hier voor de vogels nog een goed thuis is, als is dat in veel gevallen maar tijdelijk.

 

Wij wensen u veel kijkplezier, prettige feestdagen, en een vogelrijk Nieuwjaar

Top