Vogelwerkgroep ’t Hökske het jaar rond | 9 november 2015

Wat doet een vogelwerkgroep zoal het hele jaar? Nou dat is niet zo weinig. Dat kun je uitgebreid zien via de buttons aan de linkerzijde van deze website.

 

Het is ook mogelijk om van maand tot maand in het kort aan te geven wat er gebeurd. Daarnaast worden er door de leden dikwijls nog kleine activiteiten onderling geregeld zoals kleine excursies naar bepaalde vogels of plekken.

 

Hieronder de bezigheden van November

Wat de werkzaamheden van de vogelwerkgroep voor november betreft lijken deze veel op die van oktober. Op zaterdag 14 november is weer de maandelijkse watervogeltelling op de Maas en uiterwaarden, tussen het veer te Lottum en de brug te Well. Bij de telling van oktober hadden we al veel wintergasten in de vorm van veel kolganzen, meer grauwe ganzen en brandganzen. Ook nemen de aantalen Smienten langzaam toe. Ook de telling van de vogeltrek gaan nog even door, meestal twee keer per week op de telpost in de Mariapeel. We tellen meestal tot goed half november. Dit jaar blijven de aantallen ver achter bij die van voorgaande jaren. Misschien komen er nog, maar het kan ook zijn dat door de gunstige noord- oostenwind ze zo hoog over gekomen zijn dat ze van de grond af niet te tellen waren. We hopen in elk geval nog wel op de kraanvogeltrek. We weten wel dat er al veel in Frankrijk zijn, maar in Diepholtz verblijven er ook nog veel en misschien komen die via onze streken. Op zaterdag 28 november is er de Nationale Sovondag in Ede dit is een dag vol lezingen over vogels en de stand van bepaalde vogels in het bijzonder. Maatregelen die voor bepaalde vogels genomen moeten worden enz. Voor vogelliefhebbers zeer interessant. Bovendien zijn er zeer veel stands met boeken en allerlei andere dingen die met vogels te maker hebben. Hier gaan ook enkele leden van onze groep naar toe. We zijn op maandag 26 oktober weer met de najaarscursus vogels herkennen gestart. Hierbij komen vooral de vogels aan bod die hier de winter komen doorbrengen. Dit zijn zowel kleinere vogels als bijvoorbeeld de kramsvogels, koperwieken en pestvogels, maar ook de diverse soorten zwanen ganzen eenden en andere watervogels. Bovendien wordt er een avond aandacht geschonken aan de roofvogels. Naast 26 oktober zijn 9 november en 23 november de andere theorieavonden. Er zijn hieraan nog twee excursies verbonden. Deze zijn in overleg met de cursisten vastgesteld op zondag  29 november en zaterdag 12 december.

 

  • Zondag 29 november Ooypolder Nijmegen; Vertrek 07:30 uur vanaf kerkplein Sevenum
  • Zaterdag 12 december Maasplassen Roermond; Vertrek 08:00 uur vanaf kerkplein

 

We gaan langzaam naar het einde van het jaar en nu kunnen ook de projectleider hun verslagen voor het jaarboek gaan maken. Zodat alle gegevens ook voor de toekomst bewaard blijven.

Nu het niet meer zo druk is met lopende projecten zijn we ook individueel meer in de gelegenheid om het veld in te trekken en op zoek te gaan naar de wintergasten die ook onze omgeving bezoeken. Daar hebben we nu de kans voor, zeker als het in het noorden van Europa kouder wordt.

Top