Vogelwerkgroep ’t Hökske het jaar rond | 30 juni 2015

Wat doet een vogelwerkgroep zoal het hele jaar? Nou dat is niet zo weinig. Dat kun je uitgebreid zien via de buttons aan de linkerzijde van deze website.

Het is ook mogelijk om van maand tot maand in het kort aan te geven wat er gebeurd. Daarnaast worden er door de leden dikwijls nog kleine activiteiten onderling geregeld zoals kleine excursies naar bepaalde vogels of plekken.

 

Hieronder de bezigheden van juli.

Ook in juli hebben we weer onze maandelijkse bijeenkomst op de eerste maandag van de maand nu dus op 6 juli. Belangstellende zijn altijd welkom op deze bijeenkomsten waar we de actuele bezigheden bespreken. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de Sevewaeg in Sevenum en beginnen om 20.00 uur. De maand juli en ook de maand augustus zijn relatief rustige maanden voor onze vogelwerkgroep.

De zogenoemde Broedvogel Monitoring Projecten, zijn afgelopen en kunnen worden ingevoerd in het daarvoor bestemde programma op de computer. Hiervan wordt gebruik gemaakt door Sovon vogelonderzoek. Ook het controleren van de nestkastjes, waar we in maart mee gestart zijn is op een haar na gevild . Van de 76 nestkastjes die op de Gelderheide in Sevenum hangen zijn er 75 gebruikt hiervan zijn 61 broedsels succesvol verlopen. Er zijn 23 legsels met in totaal 160 koolmezen uitgevlogen, 25 nestjes met 204 pimpelmezen uitgevlogen. 9 nestjes met 52 bonte vliegenvangers, en 4 nestjes met 17 jongen van de boomklever uitgevlogen. Er zitten op dit moment nog een paar koolmezen voor de 2de keer te broeden. Ook bij de visvijver in Grubbenvorst is het seizoen goed verlopen, hiervan zijn de precieze gegevens nog niet binnen. De weidevogelbescherming is ook ten einde, maar alle gegevens zijn nog niet binnen. Het succes is hier nog al verschillend. Er zijn percelen waar het beduidend slechter is dan vorig jaar maar ook enkele waar het beter is. Wel hebben we weer een paar grutto’s met een succesvol broedsel. Hoeveel jongen van alle nesten die zijn uitgekomen er echter volwassen worden is elk jaar weer de vraag. Daarvan hangt voor een groot gedeelte af hoeveel vogels er volgend jaar weer hier komen om te broeden. We hebben afgelopen maand in de Schadijkerheide en Mariapeel ’s avonds weer nachtzwaluwen geteld. We gaan hier ook deze maand nog een paar keer mee door. Eind van de deze maand worden ook weer in diverse dorpen de huiszwaluwen geteld. Deze hebben hun nest aan de buitenkant van het huis onder de dakoverstek. Het kan zijn dat uw huis daarom met meer dan gewone belangstelling wordt bekeken.

We proberen ook zoveel mogelijk de boerenzwaluwen te tellen. Deze zitten hoofdzakelijk in stallen en schuren. Daar hebben we de hulp van de eigenaren bij nodig. Ook gaan we deze maand verder met het in kaart brengen van oeverzwaluwnesten. Al de gegevens van onze tellingen en controles komen bij Sovon vogelonderzoek terecht. Deze instantie kan met alle gegevens de stand van de vogels in Nederland actueel houden. Een aantal gegevens gaan ook nog naar andere instanties die daar belang bij hebben. Zoals bijvoorbeeld de gegevens van de weidevogels worden ook gebruikt door Landschapsbeheer Nederland. Die van de Nestkastjes gaan ook naar het Nioo (Nederlands instituut voor ecologie). 

2.sovon Landschapsbeheer NL 10325 BTDAG nioo 0 0
Sovon vogelonderzoek Landschapsbeheer Nederland NIOO (Nederlands instituut voor ecologie)

 

Je ziet, ondanks dat het een stuk rustiger wordt in deze maand, is er toch nog voldoende werk te verrichten.

 

Top