Vogelwerkgroep ’t Hökske het jaar rond | 29 mei 2015

Wat doet een vogelwerkgroep zoal het hele jaar? Nou dat is niet zo weinig. Dat kun je uitgebreid zien via de buttons aan de linkerzijde van deze website.

 

Het is ook mogelijk om van maand tot maand in het kort aan te geven wat er gebeurd. Daarnaast worden er door de leden dikwijls nog kleine activiteiten onderling geregeld zoals kleine excursies naar bepaalde vogels of plekken.

 

Hieronder de bezigheden van Juni.

Ook in juni hebben we weer onze maandelijkse bijeenkomst, maar in verband met de kermis op de eerste maandag van de maand, houden we de bijeenkomst nu op de tweede maandag van de maand. Zoals altijd worden de activiteiten die, die maand en eventueel de daarop volgende tijd aan de orde komen besproken, en de werkzaamheden die daarmee samen hangen doorgenomen. Belangstellende zijn altijd welkom op deze bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de Sevewaeg in Sevenum en beginnen om 20.00 uur. De zogenoemde B.M.P. projecten lopen langzaam te einde. Deze broedvogel monitoring is vanaf dat de vogels aan de voorbereiding voor het broedseizoen begonnen, in die gebieden waarin deze plaatsvindt gedurende enkele maanden nauwkeurig in kaart gebracht. Daarna zijn deze ingevoerd in het daarvoor bestemde programma op de computer. Hiervan wordt gebruik gemaakt door Sovon vogelonderzoek. Vanaf maart is ook begonnen met het controleren van de nestkastjes. Hier is in de aflevering van maart uitvoerig beschreven wat dit inhoud. Bij de laatste controle waren van 21 kastjes de jongen reeds uitgevlogen. In 22 kastje zaten nog jongen en in 19 zaten de vogels nog te broeden op eieren. Ook zijn er enkele al voor de 2de keer begonnen met leggen. Van diegene waarvan het broedsel op een of andere manier is mislukt zijn er een aantal die opnieuw een poging wagen. De weidevogelbescherming ziet er voor het gebied waar ikzelf bescherming uitvoer gunstiger uit dan vorig jaar. We hebben veel meer kieviten dan vorig jaar maar de scholeksters hebben we tot nog toe minder. Ook hebben we tot op heden nog geen wulp. Wel hebben we hoop dat er een grutto het broedsel tot een goed einde kan brengen, omdat de eigenaar van het grasland waar deze broedt, beloofd heeft het niet te maaien tot ze uit zijn. We hopen nu maar dat alle jongen zowel van deze grutto als van de andere weidevogels de kans krijgen om volwassen te worden. Van collega weidevogelbeschermers krijg ik minder positieve berichten. Daar zijn de aantallen weidevogels erg teleurstellend. We zijn in april ook reeds begonnen met het controleren van de bosuilen. De resultaten vielen ondanks dat er veel muizen bleken te zijn tegen. We gaan deze maand weer verder met de controles van de kerkuilen en steenuilen. We hopen hier op een beter resultaat. Begin juni nemen we ook weer deel aan het tellen van rallen in de Mariapeel. Dit hebben we ook in mei reeds een keer gedaan. Dit gebeurt in heel Nederland in moerasachtige gebieden waar deze soorten voortkomen. De meest bekende zijn waterhoentjes, meerkoeten, waterral. Minder bekend zijn het porseleinhoen, het kleine en kleinst waterhoen. In mei viel het tegen. Dit kwam waarschijnlijk door het slechte weer. We weten dat er bijvoorbeeld veel waterrallen zitten. Maar die lieten zich toen ook vrijwel niet horen. We hopen bij de telling in juni meer succes te hebben. We gaan ook deze maand bij geschikt weer, in de Schadijkerheide en Mariapeel ’s avonds weer nachtzwaluwen tellen. Hiervoor zijn warme avonden nodig als er veel insecten vliegen. Ook gaan we deze maand verder met het in kaart brengen van oeverzwaluwnesten. Op 27 juni houden we onze jaarlijkse barbecue. Vooraf zal er voor onze jeugdleden een speciaal programma plaats vinden waarin ze hun kennis van vogels kunnen bewijzen.

Al wordt het met sommige activiteiten wat rustiger er is ook deze maand nog volop werk bij verschillende projecten.

Top