Vogelwerkgroep ’t Hökske het jaar rond | 27 maart 2015

Wat doet een vogelwerkgroep zoal het hele jaar? Nou dat is niet zo weinig. Dat kun je uitgebreid zien via de buttons aan de linkerzijde van deze website.

 

Het is ook mogelijk om van maand tot maand in het kort aan te geven wat er gebeurd. Daarnaast worden er door de leden dikwijls nog kleine activiteiten onderling geregeld zoals kleine excursies naar bepaalde vogels of plekken.

 

Hieronder de bezigheden van april.

Ook de maand april is een maand dat het zeer druk is voor onze Vogelwerkgroep. We beginnen deze maand evenals de andere maanden met onze maandelijkse bijeenkomst in de Sevewaeg in Sevenum deze keer niet op de eerste maar op de tweede maandag van de maand in verband met 2de Paasdag. Hier worden de activiteiten die, die maand en eventueel de daarop volgende tijd aan bod komen besproken, en de werkzaamheden die daarmee samen gaan doorgenomen. Belangstellende zijn altijd welkom op deze bijeenkomsten. Op 18 april is ook weer de maandelijkse watervogeltelling. Voor wat betreft het voorjaar is dit de laatste keer, de eerstvolgende keer is dan weer in september. Ook in april lopen de zogenoemde B.M.P. projecten door. Wat dit inhoud is bij de werkzaamheden in maart reeds beschreven. In maart is ook begonnen met het controleren van de nestkastjes. Ook hier is in de aflevering van maart uitvoerig beschreven wat dit inhoud. Bij de 2de controle op 26 maart hadden we hierbij het eerste ei. We zijn ook eind maart gestart met de eerste ronde langs de akkers en weilanden voor de weidevogelbescherming. Doordat de temperatuur de laatste weken van maart wat onder het gemiddelde bleef hebben we nog geen eieren gevonden. Wel werden er op de ons bekende percelen waar ze de laatste jaren nog zaten, paartjes kieviten waargenomen. Ook werden enkele grutto’s, wulpen en scholeksters een enkele keer gezien. Dit kunnen echter ook nog doortrekkers zijn. De cursus Vogelherkenning voor beginners zit er weer op. Wel is er op 25 april nog een afsluitende excursie als praktijkles. We hebben op 12 april met medewerking van Vogelwacht Uden een excursie in het gebied Maashorst tussen Uden en Schayk. En op 26 april een excursie in ’t Sohr tussen Ooyen en Meerlo. Op verzoek van de Imkervereniging Horst staat we op 19 april op de bijenmarkt die zij ter gelegernheid van hun 100 jarig bestaan organiseren bij de Kasteelboerderij in Horst Wij zijn daar met activiteiten voor de jeugd, o.a. nestkastjes timmeren en enkele quizzen met betrekking op vogels.

U ziet wel we hebben ook in april weer volop werk voor onze werkgroep

Top