Vogelwerkgroep ’t Hökske het jaar rond | 25 februari 2015

Wat doet een vogelwerkgroep zoal het hele jaar? Nou dat is niet zo weinig. Dat kun je uitgebreid zien via de buttons aan de linkerzijde van deze website.

 

Het is ook mogelijk om van maand tot maand in het kort aan te geven wat er gebeurd. Daarnaast worden er door de leden dikwijls nog kleine activiteiten onderling geregeld zoals kleine excursies naar bepaalde vogels of plekken.

 

Hieronder de bezigheden van maart

In de maand maart begint het druk te worden voor onze Vogelwerkgroep. We beginnen deze maand evenals de andere maanden met onze maandelijkse bijeenkomst in de Sevewaeg in Sevenum op elke eerste maandag v/d maand. Hier worden de activiteiten die, die maand en eventueel de daarop volgende tijd aan bod komen besproken, en de werkzaamheden die daarmee samen gaan doorgenomen.

Op 14 maart is ook weer de maandelijkse watervogeltelling. Waar we in januari uitgebreid over hebben verteld. We zijn op 23 februari weer met een cursus vogels herkennen voor beginners gestart. Deze wordt op 9 maart en 30 maart vervolgd met nog 2 theorielessen. Daar tussendoor komen nog een drietal praktijklessen in de vorm van drie excursie in verschillende gebieden met daardoor ook weer verschillende vogels. We gaan ook op zoek naar plaatsen waar Steenuilen zitten. Dit doen we ’s avonds op de fiets als het net donker is en dan luisteren waar steenuilen roepen. Zijn er in die buurt nog geen steenuilenkasten dan kunnen die eventueel geplaatst worden. Elk jaar worden een paar stukken van Sevenum, Horst , Melderslo en Meterik afgezocht. In maart starten ook weer de zogenoemde B.M.P. projecten. Deze letters staan voorBroedvogel Monitoring Project. Dit houdt in dat men in verschillende natuurgebieden gaat inventariseren welke vogels er broeden. Wij doen dit onder andere in de Elsbeemden in Sevenum, de Heesbeemden en de Blakt in Sevenum en in een gedeelte van de Mariapeel. Men gaat daarbij als volgt te werk. Elke week gaan steeds een of twee dezelfde mensen het door hem uitgekozen natuurgebied in, meestal met zonsopgang en een paar keer ’s avonds. Zij hebben een plattegrond van het gebied, en overal waar ze een vogel horen zingen, wordt in kaart gebracht waar, en wat voor vogel er zingt. Als nu een vastgesteld aantal weken in een bepaalde tijd telkens eenzelfde vogel op dezelfde plaats zingt wordt aangenomen dat deze vogel daar zijn broedterritorium heeft. Deze gegevens worden na het broedseizoen in een computerprogramma verwerkt en deze stelt aan de hand van de ingevoerde data vast welke territoria wel of niet als broed territorium worden aangemerkt. Al deze gegevens worden doorgegeven aan SOVON vogelonderzoek Nederland. Deze instelling verzamelt de gegevens uit het hele land. Een beetje afhankelijk van het weer wordt omstreeks half maart ook begonnen met het controleren van de nestkastjes. Hiervan hebben we twee projecten. Eentje bij de visvijver de Steegh in Grubbenvorst, waar we 20 nestkastjes hebben hangen, en eentje in de Gelderheide tegenover de Schatberg en Toverland in Sevenum waar we 76 nestkastjes hebben hangen. Deze worden elke twee weken gecontroleerd en er wordt genoteerd of er nestbouw is en hoe ver deze is, of er sprake is van eileg en hoeveel eieren er zijn, wanneer de eieren zijn uitgekomen, wanneer de jongen zijn uitgevlogen. Deze controles lopen door tot ongeveer juli. Het ligt eraan of er nog sprake is van 2de broedsels. Over deze materie van nestkastjes en de vogels die er in broeden komt de landelijk leider van deze projecten Leo Ballering op 23 maart een lezing houden in de Sevewaeg te Sevenum. Deze lezing begint om 20.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. Leo weet veel interessants te vertellen over wat hij hierover zoal heeft meegemaakt. Ook afhankelijk van het weer starten we half maart met de weidevogel bescherming. Dit houdt in dat we wekelijks in de velden en weilanden gaan kijken of we nesten van weidevogels kunnen ontdekken. Als we een nest gevonden hebben markeren we dat door voor en achter het nest een bamboestok te steken, zodat het door de boer of loonwerker gezien kan worden en er omheen gewerkt kan worden. Als er al producten gezaaid zijn worden de nesten zodanig verlegd dat ze geen gevaar meer lopen om overreden te worden. In Sevenum en Horst hebben we grote stukken agrarisch land wat we op deze manier controleren. Deze stukken zijn ook weer verdeeld over vaste ploegen die er elke week op uit trekken voor de controles. Hierin worden we bijgestaan door enkele vrijwilligers. Ook deze gegevens worden verzameld en doorgegeven aan Landschapsbeheer Nederland. Helaas is het aantal weidevogels de laatste jaren schrikbarend gedaald in onze omgeving. Zodra we over deze projecten wat meer weten houden we u op de hoogte.

Zo ziet u nu het lente gaat worden, breekt niet alleen voor de vogels maar ook voor de Vogelwerkgroep een drukke tijd aan.

Top