2014 Het jaar van de Spreeuw | 8 april 2014

De Spreeuw is voor de meesten onder ons een bekende vogel. Al is het een “gewone”vogel ze zijn wel prachtig om te zien zeker als de zon erop schijnt. De glans laat dan verschillende kleuren zien tussen de spikkels. Bij kersentelers en andere telers van klein fruit hebben ze niet zo’n beste naam. De meeste Spreeuwen die in de zomer hier verblijven broeden hier ook. Echter de meeste van deze spreeuwen, ± 80%, gaan ons land in het najaar verlaten om te overwinteren in België, Noordwest Frankrijk of Zuid-Engeland. Hun plaats wordt ingenomen door de Spreeuwen uit Noordelijke gebieden. Op deze manier trekken tussen de 26 tot wel 34 miljoen Spreeuwen over ons land. ’s Avonds zoeken ze hun slaapplaatsen op. Doch dit gebeurt met het nodige ceremonieel. Een paar uur voor zonsondergang stoppen ze met fourageren. Ze gaan dan op weg naar de slaapplaats. Eerst vormen er zich kleine groepjes. Deze sluiten zich weer aan bij andere kleine groepen. Telkens sluiten zich kleine groepjes aan. Zodoende ontstaan spreeuwenwolken van duizenden vogels. Gezamenlijk geven die een prachtig staaltje luchtacrobatiek weg. Dat daarbij geen ongelukken gebeuren lijkt wel een wonder. Het is zonder meer fascinerend als je zulke Spreeuwenwolken ziet keren en zwenken. De ene keer lijkt het een grote zwarte bal, even later is het een langgerekte wolk.

spreeuw

Spreeuw ©'t Hökske

 

De vogels moeten aan alle kanten hun buren in de gaten houden om botsingen te voorkomen. Na een show die wel een uur kan duren zoeken ze dan hun slaapplaats op, waar het in het begin nog een hels kabaal is van de duizenden kwetterende vogels. Na verloop van tijd wordt het rustig. De slaapplaatsen worden gekenmerkt door een grote hoeveelheid uitwerpselen. Deze gezamenlijke slaapplaatsen zijn echter maar tijdelijk. In de loop van de winter verspreiden de hier overwinterende vogels zich weer in kleine groepjes. Als je zo’n geweldige groepen spreeuwen ziet zou je niet zeggen dat er met deze vogels wat aan de hand is. Toch loopt het aantal spreeuwen hard achteruit. De spreeuwenstand gaat reeds vanaf eind jaren zeventig achteruit. Over de periode 1984-2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig. In de laatste tien jaar is de negatieve trend wat afgezwakt, maar bedraagt nog steeds meer dan 2% per jaar. We weten nog maar weinig over de oorzaken die aan de achteruitgang ten grondslag liggen. Feit is wel dat het ook in omringende landen slecht gaat met de Spreeuw. Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%. Dit jaar zal er daarom ook extra onderzoek gedaan worden naar de Spreeuwen. Dit doet men onder andere door het plaatsen van nestkasten voor spreeuwen met een webcam erop, zodat men ook het broedgedrag in de gaten kan houden.

spreeuw18 KLEIN

 Spreeuw ©'t Hökske

 

In beleef de lente het project van Vogelbescherming Nederland kan men via www.beleefdelente.nl/vogel/spreeuw zo’n spreeuw via de webcam volgen. 

Top