Weidevogelavond 2013 | 27 februari 2013

Vogels en de Groote Peel3.IKL

Op 27 februari werd er door het IKL de jaarlijkse weidevogelavond gehouden, een avond waar weidevogelaars naar uit kijken. Op deze avond wordt het weidevogel seizoen geopend en bijgepraat hoe het in 2012 ging. Als eerste was er een vraag waarom er zo weinig kieviten waren in 2012. De oorzaak was dat bij het terugkeren uit warme oorden de kieviten in Frankrijk in  slecht winterweer terecht gekomen zijn, hierbij zijn er ongeveer 200.000 omgekomen. Vervolgens is er altijd een lezing over vogels in het algemeen en nu waren het de vogels in de Groote Peel. Carlo van Seggelen gaf een beschouwing van de Groote Peel in één eeuw tijd. Ruim 100 jaar geleden was de Peel een grote eentonige kale woestenij. Maar door groot of kleinschalige turf winning bleef dit gebied aan het veranderen, van kaal open hoogveen tot landbouwgrond tot een gebied met struiken en vooral berkenbomen. Midden vorige eeuw werd er door staatsbosbeheer dijken aangelegd en kwamen er vele meertjes en vennen in het Peel gebied. Op de hogere stukken bleven de bomen wel in leven en vormden de bossen die het nu zijn. Deze veranderingen hebben natuurlijk hun invloed op de vogelstand. Omdat het is bijgehouden weet men dat er in 1920 ongeveer 30 soorten waren, nu in deze tijd met betere tel methodes zijn het 110 soorten. Midden vorige eeuw waren er op de open wateren nog pijlstaarten en op het land was er de korhoen en het paapje, vogels die je nu niet meer ziet. Nu zitten er in De Peel o.a. de nachtzwaluw, grauwe ganzen en horen wij de boomleeuwerik. En om terug te komen op het onderwerp van de avond, de weide vogels, in en rond de Groote Peel kan men de grutto, wulp, patrijs, veldleeuwerik en de hopelijk in aantallen goed herstellende kieviten aantreffen. De lezing maakte duidelijk wat wij natuurlijk allemaal weten, de natuur blijft in beweging met of zonder hulp van de mens.

 

Wilt u meer weten over ons weidevogel project kijk dan op www.vogelwerkgroephokske.nl

of neem contact op met Toon Selten, leider van dit project tel: 077-4671594.

 

Ton Hagens

Top