Blauwe reiger kolonie

De blauwe reiger (Ardea cinerea) is een vogel uit de reigerfamilie. Ze broeden merendeels in kolonies, soms echter solitair. De meeste kolonies liggen in het lage deel van Nederland, inclusief het rivierengebied, maar komen ook in stedelijk gebied voor. Tegenwoordig gaan ze steeds meer verspreid broeden. Zo worden kolonies van meer dan 100 broedparen schaarser en kleinere kolonies talrijker. 

 

 

Minimaal eenmaal per seizoen worden de bezette nesten geteld tussen 15 maart t/m 10 mei, bij voorkeur zo laat mogelijk in het seizoen, maar voordat de bladeren aan de bomen komen. Het hoogste aantal gelijktijdig bezette nesten wordt aanhouden en doorgegeven aan SOVON. Meer info bij  www.sovon.nl/nl/blauwereiger bij Telrichtlijnen. 

 

Blauwe reiger kolonie tellijst

 

Contactpersoon:
 Geert Lamers portret
 Geert Lamers