Watervogeltellingen

Ieder jaar van september tot april wordt er ook een watervogeltelling uitgevoerd op het traject Lottum-Well. Dit begint bij het veer te Lottum tot aan de monding van het Gelre-Niers kanaal, en van het Gelre-Niers kanaal tot aan de brug te Well. De verzamelde gegevens hiervan worden doorgestuurd naar het SOVON die deze data verwerken. Het doel van deze watervogeltellingen is om inzicht te verkrijgen in de soorten en aantallen overwinterende watervogels in Nederland.

 

 

Voor meer informatie over de watervogeltelling verwijzen we u door naar de website van SOVON.

 

 Contactpersoon/groepscoördinator:
Toon Selten portret
 Dhr.A.Selten

Toon wordt ondersteund door Koos Hermens en Noud Janssen.
 

U kunt de gegevens van de watervogeltelling op de website bekijken. Op het formulier vindt u niet alleen watervogels, bij een watervogeltelling worden alle vogelsoorten die waargenomen worden, genoteerd. Het is echter wel zo dat het SOVON uitsluitend de gegevens van de gesignaleerde watervogels verwerkt in haar database. Vogels die op het formulier met een "x" aangeduid worden, behoren niet tot de watervogels.

Tellijsten

Top