Klapekster telling

De klapekster (Lanius excubitorheeft tot 1999 in Nederland gebroed. Sindsdien wordt hij  alleen als doortrekker en wintergast gezien, in sterk wisselende aantallen. Twee keer per jaar worden de klapeksters in Nederland geteld. Natuurlijk willen we als vogelwerkgroep niet achterblijven en tellen we ieder jaar met veel plezier mee.

 

Klapekster tellijst