Watervogel tellijsten

Ieder jaar van september tot april wordt er ook een watervogeltelling uitgevoerd op het traject Lottum-Well.

Hieronder staan de tellingen vermeld van de afgelopen jaren.

 

september 2019

/

april 2020 

september 2018

/

april 2019

september 2017

/

april 2018

september 2016

/

april 2017

september 2015

/

april 2016

 

Terug

Watervogeltelling 2019/2020 | september 2019 - april 2020

 

Soort Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Maa apr Totaal
Aalscholver 47 53 14 11 20 14     159
Bergeend       1         1
Blauwe reiger 17 17 5 3 10 10     62
Boerengans 22 9 19 16 16 19     101
Brandgans 53   2           55
Brilduiker     4 3   1     8
Cascaca       2         2
Dodaars     1 1   1     3
Fuut 1   2   4 7     14
Grauwe gans 566 879 2220 1580 760 920     6925
Grote Canadese gans 8   42 9 12 13     84
Gr. zaagbek     5 1 13 16     35
Grote zilverreiger 11 3 2 1 2 1     20
Hybride gans 1     1 2       4
indische gans         1 1     2
IJsvogel 3 1 3   1       8
Kievit  23 16   5   2     46
Kleine mantelmeeuw 6               6
Kleine plevier 2               2
Knobbelzwaan 6 11   2 4 4     27
Kokmeeuw 106 385 275 250 330 460     1806
Kolgans   348 775 385 1170 228     2906
Krakeend 13 14 26 34 7 10     104
Kuifeend         11 31     42
Mandarijneend                 0
Meerkoet 10 5 11 8 14 35     83
Middelste zaagbek                 0
Nijlgans 22 199 6 4 15 7     253
Scholekster                 0
Slechtvalk                 0
Slobeend 8       2 2     12
Smient     40 78 150 24     292
Soepeend 4 24 2 6 8 4     48
Stormmeeuw       1 1 3     5
Tafeleend       1 5 12     18
Tureluur 1               1
Toendra rietgans     5           5
Waterhoen 3 2 1     3     9
Watersnip                 0
Wespendief 2               2
Wilde eend 93 295 92 162 98 74     814
Wintertaling 20 39 52 24 21 14     170
Totaal 1048 2300 3604 2589 2677 1916     14134

 

Watervogeltelling 2018/2019 | september 2018 - april 2019

Soort Sept. Okt. Nov. Dec. Jan  Febr maa apr Totaal
Aalscholver 22 32 43 17 14 17 15 40 200
Blauwe kiekendief           1     1
Blauwe reiger 20 15 6 5 3 8 1 3 61
Boerengans 2 4 4 6 6 15 22 23 82
Brandgans           5     5
Brilduiker       20 2 11     33
Dodaars 2 3 2 3   2     10
Fuut 3 2 3   2 6 15 13 44
Grauwe gans 536 1383 1050 1362 195 1589 184 175 6474
Grote Canadese gans 30 90 67     20 3 4 214
Gr.zaagbek       11 26 10 4   51
Grote zilverreiger   1 3 6 3 4     17
Hybride gans 1 1         1   3
IJsvogel 5               5
Kievit  3 50       21   18 92
Kleine mantelmeeuw mantelmeeuw 1               1
Knobbelzwaan 8           1 35 44
Kokmeeuw 96 338 71 320 255 135 506   1721
Kolgans 1 41 30 602   813     1487
Krakeend 16 7 4 19 64 36 2 4 152
Kuifeend       1   19 12 18 50
Mandarijneend 7 5 11 2 1     2 28
Meerkoet 11 11 6   18 29 21 22 118
Middelste zaagbek         1 1 1   3
Nijlgans 59 34 46 4 21 44 30 14 252
Oeverloper 2               2
Ooievaar   1             1
Pontische meeuw                  
Pijlstaart   1             1
Rode wouw   1             1
Scholekster             7 2  
slechtvalk             1    
slobeend               1  
Smient     91 150 122 93 54   510
Soepeend 18 20 27 59 36 38 14 12 224
Stormmeeuw 3   2       1 2 8
Tafeleend   1 1 1   7   2 12
Tureluur 2               2
Toendra rietgans                  
Waterhoen 6 2 3   11 2     24
Waterpieper   1             1
Watersnip   7           1 8
Wespendief                  
Wilde eend 308 180 118 242 336 152 44 52 1432
Wintertaling 23 43 28 11 25 65 2   197

Top

Watervogeltelling 2017/2018 | september 2017 - april 2018

  2017       2018        
Soort Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mrt. April Totaal
Aalscholver 10 23 23 15 49 18 168 30 336
Blauwe kiekendief                  
Blauwe reiger 9 10 10 8 7 2   1 47
Boerengans 8 7 9 8 8 10 8 6 64
Bonte strandloper 1               1
Brandgans       12       5 17
Brilduiker       4 7 10 6   27
Dodaars 1   3   1 1 4   10
Fuut 8   1   2 2 7 14 34
Grauwe gans 169 1374 1000 1674 794 815 240 175 6241
Grote Canadese gans   120 6 5 8 12 2   153
Gr.zaagbek         5 8 9 2 24
Grote zilverreiger   1 1 2 3 9     16
Hybride gans       1 2 2   2 7
IJsvogel     1   2   1 6 10
Kievit  145 220 6 4     37 4 416
Kleine mantelmeeuw                  
Kleine plevier 6               6
Knobbelzwaan 10 5   1 5 2 3 19 45
Kokmeeuw 168 476 163 95 1470 14 54 4 2444
Kolgans   42 244 566 920 10     1782
Krakeend 3   11 27 47 9   25 122
Kuifeend         28 14 28 12 82
Mandarijneend 2 6 15   13 3 2 5 46
Meerkoet 3 5 7 3 12 19 12 21 82
Nijlgans 29 53 179 7 10 18 8 15 319
Oeverloper 2               2
Ooievaar       1     1   2
pontische meeuw         3       3
pijlstaart                  
scholekster                  
Scholekster             4 3 7
Smelleken                  
Smient     57 20 214 297 167   755
Soepeend 2 14 27 7 22 17 8 10 107
Stormmeeuw 2     1 46 2 1   52
Tafeleend   1 3   1 6 11 1 23
turuluur                  
Toendra rietgans   14 2   29       45
Waterhoen     2   5 1 4   12
waterpieper         2       2
watersnip                  
Wilde eend 94 159 176 200 264 280 71 37 1281
Wintertaling 18 75 56 53 3 3 5 7 220
Zilvermeeuw   1             1

Top

Watervogeltelling 2016/2017 | september 2016 - april 2017

  2016       2017        
Soort Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mrt. April Totaal
Aalscholver 12 12 19 14 22 56 13 18 166
blauwe kiekendief         1       1
Blauwe reiger 11 11 8 10 4 4 2 4 54
Boerengans 9 10 12 12 14 12 6 7 82
Boerenzwaluw                  
Boomklever                  
Boomkruiper                  
bonte strandloper                  
Brandgans 55   40 2         97
Brilduiker       6 15 4     25
Buizerd X X X X          
Dodaars 16 2 8 6 5 5     42
Ekster X X X X          
Fazant   X X X          
fitis X                
Fuut 12 1 4 4 5 36 17 27 106
Gaai X X X X          
Geelgors       X          
Grasmus                  
Graspieper                  
Grauwe gans 775 1280 2328 1909 580 424 255 221 7772
Groene specht     X X          
Groenling     X X          
Grote bonte specht X X X            
Grote Canadese gans 3   23     13 6 2 47
Grote Lijster X                
Grote zaagbek       3 9 3 8   23
Grote zilverreiger 2 1 5 2 2 3 1 1 17
Havik                  
Heggenmus     X            
Holenduif X X X X          
Houtduif X X X X          
Hybride gans 2   1 2     1 1 7
Huismus X X              
Indische gans 5               5
Ijsvogel 5 1 1 1     1 3 12
Kauw X X X X          
Keep                  
Kievit 81 60 55     150 9 6 361
Klapekster                  
Kleine plevier                  
Kneu                  
Knobbelzwaan 7 25 10 1   7   19 69
Kokmeeuw 158 375 193 400 87 198 25 1 1437
Kolgans   14 1265 2840 687 766 12   5584
Koolmees X X X X          
Koperwiek                  
Krakeend 60 5 22 40 50 37 6 2 222
Kramsvogel   X X            
Kuifeend     4 11 12 15 30 23 95
Mandarijneend     25 7 4 3 Kolgans 2 41
Meerkoet 76 82 10 6 19 18   20 231
Merel X X X X          
Nijlgans 33 162 120 22 4 10 36 19 406
oeverloper                  
Oeverzwaluw                  
ooievaar                  
Patrijs     X            
Pimpelmees     X X          
Putter   X X X          
Rietgans toendra       44         44
Roodborst X X   X          
Roodborsttapuit X                
Scholekster           1 7 5 13
Slobeend   9             9
smelleken         1       1
Smient   24 80 375 373 261     1113
Soepeend 33 38 34 16 20 24 13 20 198
Sperwer                  
Spreeuw X X X x          
Staartmees                  
Steenuil                  
Stormmeeuw         1 11 1 2 15
Tafeleend     7 5 9 4   2 27
Tjiftjaf                  
Toendra rietgans           1     1
Torenvalk x x x x          
Turkse tortel X X X x          
Veldleeuwerik   X X            
Vink X X X x          
Waterhoen 2 1 3 1   31     38
Wilde eend 211 214 265 414 325 235 65 55 1784
Winterkoning X X X            
Wintertaling   16 45 8 6 3 4   82
Witte kwikstaart X                
Zanglijster                  
Zilvermeeuw 1 2 1   1 1     6
Zwarte kraai X X X x          
Zwarte mees                  
Zwartkop                  
Zwarte zwaan                  

 Top

Watervogeltelling 2015/2016 | september 2015 - april 2016

    2015     2016        
Soort Sept. Okt. Nov. Dec. Jan Febr. Maart April. Totaal
Aalscholver 12 17 26 12 11 12 11 22 123
Blauwe reiger 11 8 8 3 4 13 4 4 55
Boerengans 13 13 14 14 14 8 12 12 100
Boerenzwaluw X     X       X  
Boomklever       X X     X  
Boomkruiper       X X X      
Boomvalk 1               1
Bonte.vliegenvanger                  
Brandgans   20 22   7       49
Brilduiker         3 4     7
Buizerd X X X X X X X X  
Casarca                  
Dodaars   1 3 1 3 3 1   12
Ekster X X X X X X X X  
Fazant   X X X   X X x  
Fitis               X  
Fuut 4 3 1   1 2 5 9 25
Gaai X X X X X X X X  
Geelgors               x  
Gele kwikstaart                  
Grasmus               x  
Graspieper   X X     X   x  
Grauwe gans 610 1068 1531 1045 565 1060 172 207 6258
Groene specht       X X X X X  
Groenling   X X X X X      
Grote bonte specht                  
Grote Canadese gans       25 7     4 36
Gr.mantelmeeuw                  
Grote lijster         X X   X  
Grote zaagbek           1     1
Grote zilverreiger 2 2 5 1 2 3 1   16
havik               x  
Heggenmus X X X     x X    
Holenduif X   X X X x X x  
Houtduif X X X X X x X x  
Hybride gans   1       1   1 3
Huismus   X X X X X X x  
Huiszwaluw X                
Indische gans           1     1
IJsvogel 1 1 2   2       6
Kauw X X X X X x X x  
Keep     X X X        
Kievit 217 16       61 12 9 315
Klapekster         X        
Kleine plevier               2 2
kneu           X   x  
Knobbelzwaan 11 12 7 9 6 32 20 26 123
Kokmeeuw 605 215 150 132 170 789 44 5 2110
Kolgans   770 480 320 107 785 230   2692
Koolmees X X X X X   X x  
Koperwiek                  
Krakeend 45 32 52 40 25 53 29 25 301
Kramsvogel     X   X X      
Kuifeend   1 12 12 8 44 42 18 137
Mandarijneend         1 2     3
Meerkoet 80 66 95 50 65 31 8 7 402
Merel   X X X X X X x  
Nijlgans 6 31 120 116 4 13 8 25 323
Oeverloper 1             x 2
Ooievaar                  
Paapje     X            
Patrijs       X   X      
Pimpelmees X X X X X X X x  
Putter X X X X   X   x  
Rietgans toendra                  
Ringmus   X              
Roodborst   X X X X X X x  
Roodborsttapuit X X           x  
Scholekster             6 4 10
Sijs X                
Slobeend                  
Smelleken 1 1             2
Smient   95 25 173 192 94 41   620
Soepeend 15 23 17 24 22 17 15 10 143
Sperwer   X              
Spreeuw X X X X X X X x  
Staartmees   X       X      
Stadsduif X                
Steenuil             X    
Stormmeeuw 3   1 2   1 1   8
Tafeleend   1 1 2 3 3     10
Tapuit X                
Tjiftjaf               x  
Torenvalk X X X X X X   x  
Turkse tortel X X   X X X X x  
Veldleeuwerik   X       X X x  
Vink X X X X X X X x  
Waterhoen 2 3   1       1 7
Watersnip                  
Wilde eend 140 152 305 233 150 210 95 29 1314
Winterkoning         X X      
Wintertaling 8 10 80 15 5 2 2   122
Witte kwikstaart   X           x  
Zanglijster           X X    
Zilvermeeuw 2     2         4
Zwarte kraai X X X X X X X x  
Zwarte mees         X        
Zwartkop               x  
Zwarte zwaan                  


Top