Schadijkse bossen

 

De Schadijkse Bossen of Schadijker bossen (in het dialect: De Schaak) is 525 ha groot en ligt ten noordwesten van Meterik en ten noorden van het plaatsje America in de gemeente Horst aan de Maas.

 

Vroeger lagen hier uitgestrekte heidevelden, waar boeren hun schapen lieten grazen en plaggen staken. Hierdoor onstonden er kale plekken in de heide. De wind kreeg vat op het zand, waardoor er zandduinen ontstonden. Dit verklaart het heuvelachtige karakter in dit bos. Deze zandverstuivingen ging men aan het eind van de 19de eeuw te lijf door grove dennen te planten en de heidevelden werden ontgonnen tot landbouwgebieden. Aan de Bergsteeg ligt nog zo'n zandverstuiving, die lokaal ook wel de zandberg wordt genoemd.

 

In 2007 heeft Staatsbosbeheer een deel van het bos gekapt zodat de natuur zich kon herstellen. Nu is er weer een open gebied waar de heide en het stuifzandlandschap te zien zijn. In dit gebeid grazen er momenteel geiten, de Hollandse landgeit, en schapen. 

Het bosgebied bestaat voor een groot gedeelte uit naaldbomen, vooral de grove den. Deze werd hier eind 19e eeuw geplant om de mijnbouw te voorzien van stukhout. Het landschap in dit gebied is afwisselend bossen, heidevelden, stuifduinen en akkers.

 

Bijzondere of veel voorkomende planten zijn: grove den, stekelbrem, jeneverbes, zandblauwtje en de heideplant.

Zoogdieren als konijnen, hazen, eekhoorns, vossen, dassen, reeën komen voor in dit gebied. Zelfs eind december 2017 trok er een wolf door Nederland. Aangezien deze wolf voorzien was van een zender, hebben ze kunnen constateren dat het dier ook enkele dagen door de Schadijkse bossen heeft rondgestruind.

Vogels zoals de zwarte specht, boomleeuwerik, geelgors, nachtzwaluw, roodborsttapuit, buizer, havik, sperwer, ransuil en bosuil

Insecten die voorkomen in dit gebied: Witte tijger (nachtvlinder), veldsprinkhaan, gevlekte smalboktor, geringelde smalboktor, zandbij, bloedcicade, zandloopkevers, dagvlinders.

Een heerlijke wandeling door de Schadijkse Bossen?

Ga naar www.ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen/schadijkse-bossen voor informatie